Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Formand for Tolvmandsforening

Harald blev i 1949 valgt som formand for Randers Amts Tolvmandsforening, et hverv han bevarede i en lang årrække. Han var en aktiv og energisk formand, som sørgede for en lang række erhvervs- politiske møder i foreningens regi med væsentlige aktører på den politiske scene som foredragsholdere.

Emner for foredragene var det, der optog det større landbrug i tiden. I forbindelse med disse møder sørgede han for god pressedækning, så det senere har været muligt at følge hans aktiviteter. En anden aktivitet som formand for Tolvmandsforeningen var at arrangere besøg på amtets herregårde. Herfra foreligger der også en del presseudklip. 

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeKollerup Lerværk A/S

Jyske sukkerroedyrkere Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30