Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Titler

Da forfatteren/fortælleren var på Kollerup i sommeren 1957 for at bistå med høstarbejdet på Kollerup Østergaard, og under opholdet fik besked på, at jeg var optaget på agronom studiet på Landbohøjskolen, omtalte Harald mig straks overfor omverdenen som ”kandidaten”. Det var lidt overraskende straks at være udnævnt til kandidat, før man overhovedet havde sat sine ben på den omtalte læreanstalts grund. Men det var vist tidligere ikke ualmindeligt, at man titulerede folk en grad højere end de kunne tilkomme af høflighed. En ven og studiekammerat kom engang til Kolle-rup i sin egenskab af dyrlæge for at tilse en syg hest. Ved ankomsten blev han hilst af Harald med et ”goddag dyrlæge” hvortil han svarede: ”goddag godsejer”. Harald ville herefter have at vide, om han overhovedet havde forstand på heste. Det mente min ven at have i høj grad, og derefter kunne han tilse patienten. Jeg henviser herved også til Hans Gadebergs erindringer om Harald, som bringes senere, det fremgår også af dette bidrag hvor meget titler betød for Harald.

Harald Mark

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeBomærke

Haralds sidste år Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30