Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

space180 

“Svallingsmeden” drev sin virksomhed fra Svallinggaard frem til 1907
Læs mere...

 

NIELS JEPPESEN MARK - læs udførlig personskildring

11 år efter, den 12. Oktober 1906, sælges gården til Niels Jeppesen Mark fra Mejlbjerggård mellem Fårup og Handest for kr. 88.000. Niels J. Mark var født 26. April 1871 på Hulgård på Mors og gift 19. Oktober 1898 med Juliane Marie Larsen, født 16. November 1868 på Sparretorn på Fyn.

Med Niels Mark rykker en ny tids landmand ind på Svallinggaard. Han var rundet af en bondefamilie på det sydlige Mors, men med en lyst til at prøve sine kræfter i en større sammenhæng. Oprindeligt havde han et ønske at uddanne sig til dyrlæge, men faderen insisterede på, at han blev ved det praktiske landbrug. Det førte ham til en række uddannelsespladser ved det store landbrug og siden et ophold på Lyngby Landbrugsskole. Efterfølgende havde han forvalterpladser på store gårde inden han ved sit giftermål i 1898 køber Mejlbjerggård. Det var således en både veluddannet og erfaren landmand som kom til Svallinggaard.

Perioden fra århundredeskiftet til 1920 var desuden en opgangsperiode som Niels Mark forstod at udnytte. I stedet for stude blev der sat køer ind. Der blev bygget en svinestald og i stedet for den gamle svensk-lade blev en ny moderne og meget større kørelade opført vinkelret på den gamle bindingsværkslade. Ved hjælp af kunstgødning, dræning og mergling kunne der nu avles det dobbelte, og det kunne afsættes til gode priser.

Niels Marks resultater på Svallinggaard blev bemærket af kollegerne på egnen, og han blev hurtigt tillidsmand for sine fagfæller. Dels blev han formand for Landboforeningen for den nordvestlige del af Randers Amt, senere Ommersyssel Landboforening. Han var også andelsmand og bliver formand for den lokale afdeling af DAG (senere DLG), og til sin død var han repræsentantskabets formand. Politik interesserede også Niels Mark, og det er, hans baggrund taget i betragtning, bemærkelsesværdigt, at han tilslutter sig Højre, senere Det konservative Folkeparti, hvor han i en lang årrække havde tillidsposter og var partiets folketingskandidat.

Niels Mark og frue 1923
Niels Mark og frue ca. 1923

1911 tilforpagter Asferg Præstegård, og forpagtningen fortsætter indtil 1925, da præstegården udstykkes. Sideløbende tilbagekøbes tidligere tilhørende arealer, når de kan erhverves. I 1928 var det samlede areal på 222 tdr.

Den 15. August 1917 dør Niels Marks hustru, Marie, efter et kort sygeleje af kræft. Efter et par år som enkemand gifter han sig igen med den 28 årige Charlotte Marie Olesen, kaldet ”Misse”, som tidligere havde været privatlærer for børnene Harald og Carl.

Svallinggaard før branden i 1925
Svallinggaard før branden i 1925

Den 11. Juli 1925, en lørdag aften, opstod der ild i tørvehuset, og på 22 minutter nedbrændte alle avlsgårdens 6 længer. Ved energisk redningsarbejde lykkedes det at redde hovedbygningen og det meste af besætningen fra flammehavet. Avlsbygningerne genopførtes i samme omfang som før branden, men i en mere moderne udførelse og med tag af bølgeeternit.

Niels Mark havde fra første ægteskab 2 sønner, Harald, født 8/11 1898 og Carl Georg, født 11/7 1901. Begge sønner blev landmænd. Harald etablerede sig på Kollerup Hovedgaard ved Hadsten og Carl på Isgaard Hovedgaard på Mols.

I Niels Marks ejertid var der 2 landbrugskriser, en kortvarig fra 1920 til 1922, og en mere langvarig fra 1929 til 1935. Krisen i 1920 var en følge af Tysklands økonomiske sammenbrud efter 1.Verdens krig, medens krisen i 1929 i høj grad skyldtes panikreaktioner ovenpå børskrakket i 1929. Mange store lande lukkede grænserne for import eller lagde importtold på for at beskytte sine egne producenter, herved ramte de et lille eksportorienteret land som Danmark hårdt.

 Niels Mark var dog velkonsolideret og tillige en sparsommelig natur, så han blev nok påvirket, men ikke på nogen måde truet af krisen. Han kom dog til at føle den ved, at han søn Harald i 1930 gik konkurs med Attrupgård ved Trustrup. Ved denne lejlighed tabte han penge på lån, han havde garanteret for.

Familien Mark 1909
Familien Mark 1909

Niels Mark, Harald og Carl
Niels Mark, Harald og Carl

 

 

 

 

 

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30