Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK

Kollerup Hovedgaard

Liv og virke 1899 – 1971

Harald Mark

Forord

Det er i år 35 år siden Harald Mark, Kollerup, døde, og alligevel går der stadig historier om hans liv og virke og ikke mindst om hans excentriske facon. Mange af historierne rummer en del af sandheden, men er ikke blevet ”ringere” i tiden, der er forløbet. I nogle sammenhænge kan sandheden om hans liv og færden endog overgå rygterne.

Formålet med dette skrift er at give hans efterkommere, familie og mennesker som har kendt ham et indblik i hans liv og virke som er så sandt, som det er muligt med de oplysninger der er til rådighed i dag.

Min baggrund for at skrive dette er, at jeg som hans brorsøn har kendt ham godt og har haft adgang til forskelligt kildemateriale, overvejende efterladte breve og en omfattende scrapbog. Nogle vil måske indvende, at jeg som beslægtet ikke kan have en uvildig holdning til hans liv. Det er naturligvis rigtigt, men det har ikke desto mindre været min ledetråd at bringe en så korrekt og udtømmende skildring af hans liv som det er mig muligt. Jeg erkender at fremstillingen er ujævn forstået på den måde, at der er fokuseret mere på velbelyste begivenheder, end på begivenheder, som der kun foreligger begrænset kildemateriale om. På sin vis kommer skildringen også til at afspejle en epoke i dansk landbrug.

Det kan for mange være svært at forstå, at der har eksisteret en så markant personlighed som Harald Mark, og dog vil jeg postulere, at der tidligere var langt flere markante mennesker end i dag. Ja, måske gjorde de oven i købet en dyd af at være anderledes, i modsætning til i dag, hvor de fleste ynder at befinde sig i vejens midte.

Til slut tak til de mennesker som på forskellig vis har bidraget med oplysninger, indlæg eller med råd om skriftets form.

Svallinggaard, den 18. januar 2006

Jørgen Mark

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

 

 

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30