Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

OM ASFERG

Landsbysamfundet Asferg er sandsynligvis etableret med sin nuværende placering i tiden omkring 500 år efter Kristi fødsel i yngre jernalder, men det kan godt have haft forløbere i form af mindre samfund som er betydeligt ældre, men som er opslugt af Asferg. Bebyggelserne fra den tid rummer en familie med hjælpere samt husdyrene. Omkring år 1000 finder den næste landbrugsomlægning sted. Bebyggelsen ekspanderer og det økonomiske grundlag for de enkelte gårde bliver mere specialiseret. Den oksetrukne plov indføres og agrene gøres langstrakte for at imødekomme den nye teknik.

Stednavnet Asferg kendes 1425 som Asferri og i 1484 som Asferi. Det falder udenfor navne mønsteret som kendes fra andre landsbyer, hvor navnene ender på -torp, -by, -lev eller rød. Måske betyder det Asernes færgested.

Bondesamfundet struktureres i tidens løb for at kunne løse overordnede opgaver som f. eks forsvar af landet. Den ældste landinddeling er herreds inddelingen som oprindeligt var et område indenfor hvilket der skulle stilles et antal krigskarle. Herred=hær-ad. Blandt bønderne skete der en specialisering så nogle udviklede sig til krigerbønder. Blandt disse opstod en høvdinge klasse som mod at møde personligt med en effektiv udrustning fik skattefrihed for deres jord af kongen. Den videre udvikling blev, at nogle selvejerbønder ved tilkøb og skattefrihed rykkede op i en herremandsklasse, medens andre opgav at være selvejere og sank ned i en rolle som fæstebønder eller forpagtere af andres jord.

 

 

 

Se større kort nederst på siden

 

Asferg sogn

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30