Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

SVALLINGGAARDS HISTORIE

Afslutttende betragtninger

Gennemgangen af forløbet fra Jorden blev ryddet til dyrkning og til dagens komplicerede landbrug beskriver et udviklingsforløb, der først er gået meget langsomt, hvor ændringer har taget mange generationer for at blive gennemført, og til i dag hvor ændringer sker i et stigende tempo, og hvor det, der før tog generationer, nu sker indenfor en enkelt ejers levetid.

Fælles for alle landmænd gennem tiderne har nok været kærligheden til naturen, jorden og dyrene, samt den følelse af stabilitet, det har givet en familie at eje og dyrke jorden.

Det kan i dag være svært at vurdere, hvor den strukturelle udvikling ender indenfor landbruget. Men tendensen er, at man fremover kun vil dyrke den bedste jord, og det i store enheder. Den ringere jord vil kunne komme til at indgå i skovrejsning eller landskabspleje.

        Svallinggaard. Oktober 2006

           Jørgen Mark

 

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30