Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

OM SVALLINGGAARD

I 1660 opførtes Svallinggaard på sin nuværende beliggenhed som hovedsæde for Dronningborg Nordre Rytterdistrikt. Foruden de landbrugsmæssige bygninger var der et mundurhus til udrustning samt en Ryttersmedie.

Efter enevælden ophævelse opløstes Rytterdistrikterne, og de tilhørende gårde blev solgt til fri ejendom. Svallinggaard erhvervede i 1765 af etatsråd Ditlev Kirketerp, og handles videre gennem familierne Kaas, Borberg, Secher og Schmidt, indtil den i 1906 erhverves af Niels Mark. I 1943 erhverves den af sønnen Carl Georg Mark, som i 1957 videresælger den til sin søn, den nuværende ejer Jørgen Mark.

Jørgen Mark tilkøbte i 1964 Krogmosegaard på 27 ha og i 1971 Blegvadgaard på 55 ha. Det nuværende tilliggende er på 216 ha.

Svallinggaards hovedbygning er i sin nuværende skikkelse opført i 1842 af Jørgen Mørch Secher. Men af den tidligere hovedbygning fra 1660 eksisterer endnu kældrene. I 1943 lod Carl G. Mark hovedbygningen gennemgribende restaurere ved arkitekt J.P. Hjersing, Randers. Det klassicistiske ydre blev bibeholdt, men indvendigt blev rumsinddelingen ændret. Restaureringen er senere fortsat af Jørgen Mark ved arkitekt N. Blinkenberg, Randers.

Avlsbygningerne er i tidens løb ændret meget. I dette århundrede er gården brændt 2 gange: I 1925 og 1957. Kun den gamle ryttersmedie ved smededammen er delvis fra 1660, men er siden den blev nedlagt som smedie i 1925 ændret til af være maskinhus.

Carl Mark 1958

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30