Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

BESLAGSMEDIEN OG MUNDURHUSET

Ved rytterdistriktets ophævelse i 1765 mistede beslagsmedien og mundurhuset sin militære betydning, og overgik til civilt brug i forbindelse med de almindelige landbrugsaktiviteter på gården.

Mundurhuset overgik til brug som lagerbygning og blev revet ned i 1907. Det lå, ligesom smedien, tæt op af det, der nu kendes som Blegvadbrovej.

Smedien blev af gårdens forskellige ejere lejet ud til smedemestre, som herfra drev en virksomhed som skoede heste og reparerede landbrugsredskaber for Svallinggaard og omegnens landmænd. Den sidste bruger af smedien på Svallinggaard var smedemester Jens Poul Jensen (1857-1931) som i tiden fra 1880 til 1907 drev sin virksomhed herfra. Han blev derfor kaldt ”Svallingsmeden”.

I 1907 købte han en grund ud til Østergade i Asferg hvor han byggede en ny smedie, som vel lå lidt mere centralt for kundekredsen. Han efterfulgtes af sin søn Lauge Jensen (1886-1950), som i 1946 overdrog forretningen til sin søn, Poul Magnus Jensen (1919-88). Magnus, som han blev kaldt, oplevede en kraftig efterspørgsel efter centralvarme installationer og efter redskaber og traktorer til landbruget, så han udvidede og ombyggede smedien til at omfatte et VVS værksted samt en maskinhandel og et traktorværksted.

Ved Magnus Jensens død i 1988 blev virksomheden overtaget af sønnen Jørgen Lauge Jensen (f. 1950), der nu som 4. generation driver virksomheden videre. Svallinggaards gamle smedie har siden 1907 tjent til opbevaring af landbrugsredskaber.

Svallinggaards smedje 1906
Svallinggaards smedje 1906

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30