Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

OVERGANG TIL PRIVAT EJENDOM

Ved rytterdistriktets ophævelse i 1765 udbyder kronen ejendommene til salg, og købmand i Randers, etatsråd Ditlev Kirketerp, køber Svallinggaard sammen med det meste af Asferg sogns jorder. Tilsammen 27 tdr. hartkorn svarende til 50 tdr. af den senere gældende hartkornstakst. Købesummen var 120.000 Rigsdaler. Gårdene i Asferg sælges fra efterhånden som fæstebrevene udløber.

Efter 7 år som ejer sælger Kirketerp den 21/4 1771 gården til Christen Rasmussen, prisen er ikke oplyst.

Ved hans død sælger enken, Karen Christensdatter, den 10/1 1782 gården til Christen Jensen Lang. Christen Lang var gift med Inger Marie Mogensdatter, født på Asferg Præstegaard som datter af pastor Mogens Lassen(1716-94) og hustru Maren Cramer Wind(1719-83). Da ægteskabet med Marie Mogensdatter var barnløst sælger Christen Jensen Lang gården til Jens Ibsen fra Nøragergaard den 18. Juni 1803.

Ejer Jens Ibsen, 1803-1822.

Jens Ibsen var født 1762 i Ellidshøj syd for Aalborg. Han bliver forpagter på Nøragergaard og med dette udgangspunkt køber han Svallinggaard i 1803 i en alder af 41 år. Prisen er ikke kendt.

Han er på dette tidspunkt ugift, men han gifter sig 20/10 1810 med enken Ane Sørensdatter Bjerregaard fra Taaruphedegaard. Ane er født 1759 med slægtsnavnet Kaas, og bliver den 15/10 1799 gift med Christen Bjerregaard fra Taaruphedegaard. De får sammen datteren Else Marie Bjerregaard, f. 24/7 1796, som sammen med moderen flytter til Svallinggaard i 1810 14 år gammel. Det aldrende ægtepar Jens Ibsen og Ane Bjerregaard (henholdsvis 47 og 51 år) får ingen fællesbørn, men ved Jens Ibsens død den 22/1 1822 arver adoptivdatteren Else Marie gården.
 

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30