Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

space180 

Beslagsmedien blev lejet ud til forskellige smedemestre
Læs mere ...

PEDER SCHMIDT - ejer 1868 til 1891

Secher havde i sit ægteskab med Nikoline Fauerskov en datter Dorthe Margrethe Secher, f. 3/3 1846. De adopterede også en pige, Christa Margrethe Secher, som imidlertid døde kun 19 år gammel. Datteren Dorthe giftede sig 31/1 1864 med Peder Schmidt fra Møllerup. De begyndte i 1864 på gården Edelsborg ved Silkeborg, indtil de den 24.Oktober 1868 overtager Svallinggaard.

Peder Schmidt var, som sin svigerfar, en ualmindelig dygtig og agtet landmand. Han drev gården mønsterværdigt og drænede og merglede jorden. Han byggede en svensklade nord for gården som stod til 1907. Familien havde megen selskabelighed, og huset stod åbent for en talrig skare af slægtningen på begge sider som dengang ejede mange af de større gårde på Randersegnen.

Schmidt havde dog ikke så gunstig en opgangstid som sin svigerfader. I 1877 vendte prisudviklingen for landbrugsvarer og i 20 år led Vesteuropas landmænd under en svær afsætningskrise forårsaget af tilstrømningen af billigt korn fra USA og Østeuropa. 15. August 1891 sælger han gården til forpagter af Boller hovedgaard, nordmanden Gustav Bindeballe for kr. 87,500.

Peder Schmidt og hustru Dorthe f. Secher
Peder Schmidt og hustru Dorthe f. Secher

FORSKELLIGE EJERE

Bindeballe havde kun gården i 3 år idet han den 20. November 1895 sælger gården videre til Christian Martinus Pedersen fra Heilskov. Pedersen sælger kirketienden og de sidste lejehuse fra så gården nu er nede på 186 tdr. land med godt 13 tdr. hartkorn.

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30