Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

KRONOLOGISK OVERSIGT

Herunder er vist en kronologisk oversigt over begivenheder omtalt i beskrivelsen af Svallinggaards historie. Navne på de forskellige ejere er markeret med fed skrift.

Klik på et link for at hoppe til omtalen .

10.000 f.K

Ældste tider

5.000 f.K

Jagt, fiskeri & indsamling

4.000 f.K

Begyndende agerbrug

3000 f.K

Rydning af skov

500 f. K

Permanente agre

 

 

500

Asferg bosætning etableres

1000

Oksetrukken plov tages i anvendelse

1425

“Asferri” omtales for første gang

1446

Jorde omkring Asferg tilhører klostret i Mariager

1536

Reformationen - kirkens ejendomme til kongemagten

1660

Svallinggaard opføres som erstatning for nedbrændt Krogsmosegaard
Rytterdistrikt oprettes

1720

Rytterdistriktet administreres fra Svallinggaard

1765

Rytterdistrikter ophører
Ditlev Kirketerp første private ejer af Svallinggaard, 120.000 rigsdaler

1771

Christen Rasmussen

1782

Christen Jensen Lang

1803

Else Marie Bjerregaard & Jens Ibsen

1813

Statsbankerot

1829

Else Marie Bjerre & Jens Christian Borbjerg

1836

Jørgen Mørch Secher, 35.000 rigsdaler

1842

Ny hovedbygning opføres ovenover gamle kældre (pris 18.000 rigsdaler)

1849

Tyske soldater indkvarteret

1864

Tyske soldater indkvarteret

1868

Peder Schmidt, 35.000 rigsdaler

1891

Gustav Bindeballe, 87.500 kr.

1895

Christian Martinus Pedersen

1906

Niels Jeppesen Mark, 88.000 kr.

1925

Avlsgårdens seks længer nedbrænder

1941

Carl Georg Mark, 220.000 kr.
Hovedbygning ombygges og renoveres frem til 1944

1947

“Østervang” tilkøbes

1948

“Østervang” frasælges efter jordfordeling med et plus på 35 tdr. l.

1951

Bortforpagtet til Jacob Rønholt for 7 år

1957

Avlsbygninger brænder - dog alene lofter
Jørgen Mark, 402.000 kr. (betinget skøde)
Bortforpagtet til Jens Otto Gæmelke

1963

Krogmosegaard på 26 tdr. l. tilkøbes

1967

Jørgen Mark overtager driften

1971

“Blegvad” på 102 tdr. l. tilkøbes

1988

Der gennemføres et projekt om naturgenopretning

1998

Mindre ejendom på 8 tdr. l. tilkøbes

2002

“Østervang” tilforpagtet

2004

Maskinsamarbejde med Damsgaard Rasmussen I/S

2006

Samarbejde om mejetærsker med Ole Mortensen, Hovmark
Svinestalde udlejes til Claus Sandersen, Ejstrup Møllevej

 

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30