Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

ELSE MARIE BJERREGAARD

Det aldrende ægtepar Jens Ibsen og Ane Bjerregaard (henholdsvis 47 og 51 år) får ingen fællesbørn, men ved Jens Ibsens død den 22/1 1822 arver adoptivdatteren Else Marie gården.

Ved stedfaderens død sidder Else Marie og hendes moder Ane tilbage på gården i den økonomisk vanskelige tid efter statsbankerotten i 1813. Hun overlever økonomisk ved at sælge ud af de tilhørende gårde.

I 1829 møder hun ved et selskab i Randers en enkemand, skibskaptajn Jens Christian Borberg, født den 18/4 1786 i Vindblæs og gift første gang 13/5 1825 med Karen Fasting fra Trudsholm ved Havndal. Den unge brud død imidlertid i barselsseng 2/9 1827.

Else Marie Bjerregaard og Jens Christian Borberg fatter sympati for hinanden, og bliver gift den 4/7 1829, henholdsvis 43 og 33 år gamle Samme dag får Jens Christian Borberg skøde på gården.

Jens Christian Borberg betegnes som et rastløst menneske uden videre forstand på landbrug. Han havde været kaptajn i handelsflåden og sejlet på troperne i den florissante handelsperiode, men efter 1814 blev skibsfarten dårligere og han lagde op og købte Korup Mølle i Visborg sogn.

Borberg dør imidlertid den 5/8 1835 kun 49 år gammel og gården går atter tilbage til Else Marie. Hun sælger de sidste tilhørende ejendomme på Asferg Østermark samt det kalkbrænderi som Borberg havde bygget og drevet med dårligt økonomisk resultat. Kalken blev gravet i dalen overfor Blegvad. Brænderiet blev senere ombygget til teglværk og i 1868 solgt til den nyoprettede gård Østervang. Den sidste ovnfuld sten blev strøgen og brændt i sommeren 1911 og ovnen blev medrevet i 1916. Teglstene fra teglværket genfindes i ældre huse på egnen. De er desværre af en lidt svingende kvalitet. 

Else Marie sidder nu på gården som enke og uden børn, så da moderen Ane dør 24/5 1838 ser hun sig om efter en køber til gården. Hun finder Jørgen Mørk Secher som hun sælger gården til den 1/11 1838 for en sum af 35.000 Rigsdaler. Hun er nu 42 år gammel og flytter til Randers, hvor hun levede som en velsitueret enke til sin død i en alder af 66 den 15/5 1862. 

Svallinggaard ca. 1850

 

Teglovn og teglgravning

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30