Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

CARL GEORG MARK - udførlig personskildring og ægtefælle

Fra midten af 30erne lægger et svigtende helbred en dæmper på Niels Marks virkelyst, og i 1941 bestemmer han sig for at sælge Svallinggaard til sin søn Carl, som på det tidspunkt var forpagter af en gård på Lolland. Prisen fastsættes til Kr. 220.000,- (Ejendomsskylden var kr. 150.000) i skødet af 18/9 1941 bestemmes det, at overtagelsen skal finde sted når Carls forpagtningskontrakt udløber. Niels Mark dør den 12. August 1943, før den nye købers forpagtningskontrakt var udløbet. Carl må derfor drive gården ved hjælp af forvalter Frits Gæmelke frem til foråret 1944.

 Tiden bliver brugt til at ombygge og renovere hovedbygningen, en opgave som C.G. Mark lægger i hænderne på arkitekt Jens Peter Hjersing, Randers. Ombygningen var så omfattende, at der kunne have været bygget et nyt hus af samme størrelse for færre penge. Resultatet er en moderne bolig med centralvarme, nyt køkken og nye badeværelser, der er desuden indrettet nye sove- og gæsteværelser på 1. sal.

Carl G. Mark var, som sin far, en særdeles dygtig landmand som havde store udbytter af sine afgrøder. Han tjente gode penge under de gunstige konjunkturer under 2. verdenskrig, så da naboejendommen Østervang” i 1947 bliver til salg køber han den for kr. 265.000.- med 135 tdr. land (Ejendomsskylden var. Kr. 115.000). Der var imidlertid en lov som forbød samdrift af landbrugsejendomme, og selvom han ikke samdrev ejendommene, havde han alligevel jævnligt politiet på besøg for at kontrollere, om det alligevel er tilfældet. Derfor sælger han i 1948 ”Østervang” til Niels Roed Nielsen, efter at have lavet en jordfordeling som netto, tilførte Svallinggaard 35 tdr. land.

I 1951 købte C.G. Mark Isgaard Hovedgaard på Mols, og bortforpagtede herefter Svallinggaard i 2 perioder af 7 år.

Første forpagter var Jørgen Rønholt, som var søn af inspektør Rønholt, Gavnø. Rønholt drev gården dygtigt og baserer driften på agerbrug, malkekvæg og svinehold. I sommeren 1957 brændte avlsbygningene atter. Ilden holdt sig dog på staldlofterne, og det lykkes at redde den vestligste længe med heststald og folkeværelser. Køerne var på græs og blev ikke berørt af branden, derimod måtte nogle svin aflives. Ved genopbygningen af avlsbygningerne blev opgaven overdraget til bygningskonsulent Hilbert Overgaard. Han moderniserede staldene og gjorde laden samt ko- og svinestalden bredere. I laden opførtes desuden et kornsiloanlæg. Ved udløbet af forpagtningsperioden købte Jørgen Rønholt gården Gyldenhave, ved Kolding.

I 1957 overdrog Carl G. Mark Svallinggaard til sin da 19 årige søn Jørgen for en sum af kr. 402.000,- (ejendomsskylden androg kr. 390.000) Skødet var betinget af, at køberen uddannede sig indenfor landbrug og var i stand til at drive gården ved udstedelsen af endeligt skøde. Da køberen var under uddannelse til agronom blev gården bortforpagtet for endnu en periode af 7 år.

Forpagteren var denne gang Jens Otto Gæmelke, som kom fra en forpagtning af gården Tammestrup ved Assentoft. Jens Otto Gæmelke, en bror til den tidligere forvalter Fritz Gæmelke, som nu sad på familieejendommen Lundballegaard ved Ørsted, var ligeledes en dygtig landmand, som efter sin forpagtningsperiode købte Røjgaard ved Veerst. Jens Otto Gæmelke var far til den senere præsident for Landbrugsrådet Peter Gæmelke.

 

 

 

Carl Mark
Carl Mark

 

Grethe Mark
Grethe Mark med Jette, Jørgen og Kirsten (foto 1946)

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30