Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

space180 

 

LANDBRUGET

Landbruget på Svallinggaard er et godt eksempel på den almindelige udvikling i dansk landbrug. Frem til krisen begyndende i 1877 og forårsaget af tilstrømning af billig korn fra USA og Østeuropa var produktionen baseret på primært stude og korn.

Omkring århundreskiftet blev studeproduktionen erstattet af malkekøer. De blev sat ud i 70’erne til fordel for en større svineproduktion, der siden 2005 har været lejet ud.

Der er løbende blevet tilkøbt mere jord med henblik på en effektiv og rentabel drift. Siden 1/3 2007 er agerbruget forpagtet ud til den tidligere samarbejdspartner Damsgaard-Rasmussen I/S, Bjergby.

Luftfoto af Svallinggaard
Markplan 2007 for Svallinggaard

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30