Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HUSDYRBRUGET

Indtil 1-5 2005 bestod husdyrbruget af en sobesætning på ca. 300 søer som årligt producerede ca. 6.500 grise. Ca. 1400 af disse grise blev leveret til slagteriet ved en vægt af ca. 100 kg, ca. 5000 grise solgt til 2 faste aftagere ved en vægt af 30 kg., medens de resterende 100 indgik i sobesætningen som avlsdyr.

Fra 1-5 2005 er Svallinggaards svinestalde og tilhørende tekniske anlæg udlejet til Claus Sandersen, Ejstrup Møllevej. De tekniske anlæg omfatter bl.a. formalings-og blandingsanlæg, hvor kornet fra formales og blandes med indkøbte protein og mineralstoffer. En blandecomputer styrer anlæggets drift og og oplagrer oplysninger om blanderecepter og vareforbruget. Kvaliteten af foderet styres af analyser af råvarer og færdigfoder. Fra blanderiet transporteres foderet ud til de forskellige stalde, hvor tildelingen kan reguleres individuelt eller for et bestemt antal dyr. Dyrenes gødning opsamles i kummer under et spaltegulv og ledes i underjordiske rør til 3 gyllebeholdere som tilsammen rummer 3100 m3.

Oplysninger til styring af besætningen samles i en computer i staldkontoret. Her kan foderplaner beregnes, styringslister udskrives, ligesom der kvartalsvis udarbejdes tekniske og økonomiske opgørelser af driftsresultatet.

 

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30