Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Niels Aage

Niels Aage begynder efter sin realeksamen i juni 1945 på en landbrugsuddannelse. Han har elevpladser på Svallinggaard, i Skåne, på Mejlgaard og til slut på Thomasminde. I maj 1948 indkaldes han til Livgarden. Under tjenesten udtages han til at gennemgå Fodfolkets Kornetskole på Kronborg og udnævnes i april 1949 til kornet. Efter geledtjeneste i Livgarden udtages han i oktober 1949 til at gennemgå Fodfolkets Løjtnantsskole på Gurrehus. Han afgår i april 1950 fra Skolen som Løjtnant af reserven, og forretter geledtjeneste i Livgarden frem til november samme år. Fra 3/11 1950 påbegynder han et 7 måneders landbrugsskoleophold på Lyngby Landbrugsskole, som sin far og sin farbror. Resten af året 1951 tilbringer han på farmen Lilley Green Hall i nærheden af Birmingham i England. Under dette ophold sker der to væsentlige ting for ham: han møder Sheila Heighton fra Alvechurch, som han forelsker sig i, og han bliver opmærksom på de muligheder der er for at drive landbrug i Kenya. Inden året er omme har han forlovet sig med Sheila og fået plads i Kenya hos en dansk farmer der.

Han drager til Kenya alene, idet han med Sheila har aftalt, at han skal undersøge muligheden for at få et job, som giver mulighed for, at de kan gifte sig og sammen bo og arbejde i Kenya. Det lykkes for ham, han vender tilbage til Europa med et nyt job som assistant manager på en farm i Rift Valley, ejet af Lord Edgerton. Med baggrund i dette job aftaler han giftermål med Sheila, og brylluppet skal stå på Kollerup den 24. januar 1953.

Det ligger på forhånd klart, at Harald ikke er begejstret for Niels Aages valg af brud. Han havde håbet på, at Niels Aage ville finde sin hustru inden for det større landbrugs kreds og helst én med en adelig baggrund. Skulle det endelig være en fra England, skulle det helst være en med penge eller blåt blod, allerhelst begge dele. Det vidste Niels Aage udmærket, og den første han gik til med sine planer var ikke sin far, men sin farbror Carl, som han havde et godt og fortroligt forhold til.

Harald accepterede dog sønnens valg, og gik straks i gang med at arrangere et flot bryllup for sin søn og svigerdatter. Brylluppet var lidt mere kompliceret end normalt, da bruden var af den romersk-katolske tro. Vielsen, som foregik i Kollerup kapel, måtte derfor foretages af en katolsk såvel som af en protestantisk præst. Gæsterne omfattede brudens nærmeste familie, medens brud- gommens side var repræsenteret af såvel familie som venner af Harald og Niels Aage. Kort efter brylluppet rejste brudeparret til Kenya for at tiltræde det nye job.

Niels Aage
Sheila

Niels Aage og Sheila, 1953
Niels Aage og Sheila, 1953

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeJyske sukkerroedyrkere

Turen til Afrika Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30