Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Haralds sidste år

I de sidste år af Haralds liv var han plaget af et dårligt hjerte, som medførte at han kørte rundt med en iltflaske i bilen, som skulle hjælpe, hvis han kom ud for et hjerte tilfælde. Hjerteproblemerne lagde en dæmper på hans fysiske formåen, og han holdt i de sidste år op med at gå på jagt. Hans åndelige evner var dog usvækkede, og han fulgte til det sidste godt med i, hvad der skete i samfundet omkring sig. Kortspil havde altid haft hans interesse, og som det vil være fremgået af det foranstående, spillede han gerne Bridge, men l´hombre var det foretrukne spil blandt herrer fra gammel tid. I sine sidste år fattede han interesse for det gamle kortspil Tarok, som han dyrkede sammen med en kreds af officerer fra Vestre Landsdels Kommando i Århus. Tarok, eller Tarot, som det hedder i Italien, hvorfra spillet kommer, er et spil som minder om Whist, men som spilles med særlige store kort, med andre symboler end andre spillekort.

Om aftenen, den 18. januar 1971, er Harald på vej hjem efter et spil Tarok i Århus. Han får et ildebefindende, men han får tilkaldt en ambulance. Ved ankomsten til Kommunehospitalet var han død, lægerne angiver hjertelammelse som grunden. Avisernes nekrologer hæfter sig ved hans initiativrigdom og store betydning for Hadsten egnen, om hans personlighed skrives et sted følgende.” Man kan mene om godsejer Mark hvad man vil - men han vil blive savnet, og meget vil gå i stå med ham. Hans død blev brat, sikkert som han havde ønsket det, midt i arbejdet og striden.” En anden skriver: ”Der var stil og farve over Harald Mark, men ikke alle forstod, hvad der skjulte sig bag hans ofte arrogante og til tider ligefrem uhøflige facon. Mange vil mindes ham som en barsk type, andre som en særpræget personlighed med absolutte kvaliteter, men med en selvforskyldt evne til at komme i konflikt med omverden.

Harald blev bisat fra Kollerup Kapel den 25. januar 1971. Selve bisættelsen og ceremonien omkring denne blev meget stilfærdig. Bisættelsen blev først annonceret efter at den havde fundet sted, og kun familien og de nærmeste venner var indbudt. Efter Pastor P.H. Hostrups mindetale ved bisættelsen var der en mindesammenkomst, hvor der ikke blev holdt taler. Det var nok ikke en ceremoni, som han selv havde ønsket den, hvis han selv havde iscenesat begivenheden.

Mausolæet i borgbankens vestre side blev opført af Harald i 1929
Mausolæet i borgbankens vestre side blev opført af Harald i 1929.
Her står han urne.

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeTitler

Hans Gadebergs erindringer Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30