Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Safari mod syd

Efter en kort jagtsafari i omegnen af Cedar Mount sammen med Niels Age fra 9. til 14. januar, påbegyndes planlægningen af en længere safari gennem Tanganyika, Nordrhodesia og Sydrhodesia til Victoriavandfaldet og tilbage til Kenya. Deltagerne i safarien er foruden Harald, generalkonsul Husted-Andersen, Nairobi, general manager Sigvald Nyhus samt en afrikansk chauffør, kok og mekaniker ved navn John. Deltagernes sammensætning synes at være velvalgt. Husted-Andersen må gennem sin tilknytning til diplomatiet formodes at være i stand til at klare eventuelle problemer ved grænserne, og de øvrige deltagere har den fornødne praktiske erfaring med safarier. Transportmidlet er en lukket 4 personers personbil, som tilhører Husted-Andersen. Den 18. januar 1954 mødes deltagerne i Nairobi, og efter en frokost på New Stanley Hotel går turen mod Arusha i Tanganyika. Undervejs i Amboseli game reserve ser de store flokke af giraffer, zebraer, antiloper og gnuer som græsser på sletten. Turen går videre mod Dodoma og til Iringa, og de når den 21/1 til Mbeya i det sydligste Tanganyika.

Undervejs på turen tager Harald mange fotografier med et lille ”Boy” kamera uden indstillingsmuligheder. Mange af disse fotografier skulle senere vise sig at blive forbløffende gode, og er med til at illustrere turens oplevelser.

Fra Mbeya går turen ind i Nordrhodesia (det nuværende Zambia) mod Impika. Undervejs i Nordrhodesia ser de på de vel-drevne farme ejet af hvide kolonister. Den 22/1 når de Lusaka, og krydser dagen efter Zambezi-floden på vej mod Salisbury (nu Harara) i Sydrhodesia (det nuværende Zimbabwe) som nås den 24/1. Undervejs beundres de veldrevne farme. I Salisbury besøges en lokal brygger, som også ejer en farm, og gennem dette bekendtskab besøges en række landbrug på egnen, som ejes af hvide kolonister. Landbruget omkring Salisbury gør stort indtryk ved sin frodighed og de store muligheder det frembyder. Først den 31/1 forlades Salisbury med retning mod Umtali ved grænsen til Portugisisk Østafrika (nu Mozambique). I omegnen af Umtali besøges en portugisisk ejet farm, som dyrkede grøntsager med kunstvanding, som tillader høst 2 gange om året. Fra Umtali sættes kursen mod sydvest, og den 2/2 når de Fort Victoria, hvor de indlogerer sig på Sheppards Hotel. Dagen efter ser de Zimbabwe ruinerne, som er resterne af en by med paladser bygget af sten, med brolagte veje og gader alt sammen fra 1400-tallet. En usædvanlig byggemåde for afrikanere. I omegnen af Fort Victoria ser de også på landbrug. Fort Victoria ligger på en frugtbar højslette med mange store farme. De får lejlighed til at besøge en farm ejet af en dansk bagermester ved navn Nellemann på vejen fra Fort Victoria til Bulawayo. Den 6/2 ankommer de i Bulawayo, hvor de indlogerer sig på Hotel Victoria, et stort flot hotel med mange notabiliteter blandt gæsterne. Dagen efter går turen mod byen Livingston tæt ved Victoria vandfaldet. Her ser de stedet, hvor Zambezi floden styrter 100 m ned over en bredde på hen imod 2000 m med en øredøvende larm.

På vejen tilbage fra vandfaldet er de ude for et biluheld. En bolt i styretøjet på bilen springer medens de kører med en hastighed på 40 miles/t og bilen kører i grøften. Udover mindre knubs slipper alle heldigt fra uheldet. Det viser sig imidlertid vanskeligt at få repareret bilen hurtigt, så deltagerne beslutter den 15/2 at lade chaufføren John blive ved bilen til den er repareret, meden de selv tager hjem til Kenya.

Husted-Andersen

Husted-Andersen og Nyhus

Husted-Andersen og John
 

Husted-Andersen og Nyhus
 

Safari syd på
Harald ved Zambesi floden

 

Harald ved Zambesi floden

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeTuren til Afrika

Safari ind i Congo Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30