Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Sheila og Niels Aage vender hjem

I 1959 vender Niels Aage, Sheila, samt børnene Harald og Gerda hjem fra Kenya. Harald foreslår, at familien kan indrette sig i vestfløjen af Kollerups hovedbygning, hvor forpagteren tidligere havde boet. Ideen var, at Niels Aage kunne deltage i driften af Kollerup, og at man i øvrigt kunne have et hyggeligt lille familiekollektiv i hovedbygningen. Sheila og Niels Aage accepterede ideen, men der var vel heller ikke så mange alternativer, når man vendte hjem fra Kenya med kone, børn og flytte- gods. Idyllen kom kun til at vare kort. Niels Aage havde været vant til at træffe beslutninger selv, men var nu sat i en slags forvalterrolle, som ikke passede ham. Som man kunne ane det efter oplevelserne i Kenya, slog temperamenterne gnister mellem Niels Aage og Harald, og i situationen på Kollerup havde Niels Aage ikke lyst til at sætte det gode familieforhold overstyr. Ganske vist var han den formelle ejer af Kollerup, men skødet gav Harald en generalfuldmagt til at styre godset så længe han levede, og den fuldmagt så det ikke ud til, at Harald ville give fra sig. Niels Aage tog derfor kontakt med 3. Regiment i Viborg, hvor han stadig stod i nummer i Reserven. Der var dengang mangel på officerer, så han kunne komme ind til vedvarende rådighedstjeneste. Det accepterede han, og flyttede med sin familie til et nyerhvervet hus på Vinkelvej i Viborg.

Efter nogen tid med geledtjeneste i Viborg søger Niels Aage om at komme i betragtning ved FN´s fredsovervågning i Mellemøsten. Han får tilbudt et job med station først i Damascus og senere i Jerusalem. I forbindelse med FN udsendelsen udnævnes han til midlertidig Kaptajn. Niels Aage, Sheila samt børnene Harald og Gerda drager i 1960 til Damascus, hvor de får bolig i et lejet hus.

Niels Aage fra 1960
Billede af Niels Aage fra 1960.
Han bærer gradstegn som kaptajn og adjudantsnore.
Fra perioden som Nato-officer.

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeDagligliv på Kollerup

Rejse til Mellemøsten Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30