Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Krigsfrivillig

Den 30. november 1939 udbryder der krig mellem Sovjetrusland og Finland, idet finnerne ikke ville bøje sig for forskellige territoriale krav fra russisk side. Der var megen sympati for det lille Finland, som i begyndelsen af vinterkrigen havde held til at tilføje de russiske invasionsstyrker følelige tab, og fra svensk og dansk side etableres der frivillige korps til hjælp for den finske krigsindsats.

Harald melder sig som frivillig krigsdeltager, og drager i vinteren 1940 til Finland som chef for et kompagni danske frivillige. Enheden begynder en intensiv krigstræning i en lejr ved Uleåborg i Nordfinland, hvor lejren regelmæssigt beskydes af russiske fly, men de når ikke at komme i krig, før finnerne må slutte fred den 12. marts 1940. Harald gav selv udtryk for, at han havde ventet ”at komme hjem i en konvolut”, og at dette udsagn ikke var helt mundsvejr kan man måske se af, at han forinden havde indrettet et mausoleum til urnebegravelse i borgbankens vestlige side på Kollerup.

Han var en stor beundrer af den finske feltmarskal Mannerheim, som havde været hans øverste chef i Vinterkrigen. I snevejr og kulde optrådte han gerne i den finske hærs vinterpåklædning med pelsjakke, pelshue og lange læderstøvler.

Harald som frivillig løjtnant i den finske hær, januar 1940
Harald som frivillig løjtnant i den finske hær, januar 1940

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeKriseår. Indtog på Kollerup

Tvisten om arven efter Niels Mark Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30