Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Efterskrift

Harald var et menneske med mange sammensatte karakteregenskaber. Han var velbegavet, havde gode lederegenskaber, var fremsynet og initiativtager til mange nye tiltag. Bagved disse egenskaber havde han en række mere problematiske og mindre flatterende karaktertræk, som ofte vanskelig-gjorde hans forhold til andre mennesker og disse mennesker til ham.

Harald ved havetrappen på Kollerup i sommeren 1947
Harald ved havetrappen på Kollerup i sommeren 1947 iført den
hvide sommerjakke, som landmænd dengang gik med. Han synes at
indbyde til en sam- tale over kaffen. Det er sådan jeg helst vil huske ham.

Haralds dispositioner og manglende indføling i hvordan andre mennesker ville reagere på hans adfærd, gjorde ham til en til tider meget vanskelig person at omgås. Hans selvovervurdering, hidsighed og fantasterier (eller manglende realitetssans) resulterede i at han sårede mange mennesker på sin vej, uden dog selv at kunne få øje på det. Disse egenskaber kombineret med egenskaber som god begavelse, initiativrigdom og lederevner gjorde hans personlighedsstruktur afvigende i forhold til den såkaldt normale.

Det, at der 35 år efter hans død stadig fortælles om ham viser, at han nok var en omstridt person men aldrig blev ligegyldig. Han formåede at sætte sit præg på Kollerup og i et vist omfang også på Hadsten i kraft af de virksomheder han satte i gang og i kraft af de ideer han havde om byens udvikling. Hans mest uforståelige handling er for mig, at han var med til at sætte 3 børn i verden. Børn som han, såfremt han havde kunnet indleve sig i andres situation, ikke kunne være far for, i ordets rette betydning. Denne handling har hans børn og deres mor måttet betale en høj pris for.

Svallinggaard, 18. januar 2006

Jørgen Mark
 

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeHans Gadebergs erindringer

Skriftprøve Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30