Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Skolegang

I de år Harald og Carl gik på Latinskolen i Randers var der en skolevej på 11-12 km at overvinde. Til at begynde med kørte de derind i en jumpe med en pony foran. Hesten blev så opstaldet medens de var i skole. Senere, efter at familien Brøckner solgte Østervang, og fru Brøckner flyttede til Randers, fik de logi hos fru Brøckner. Fru Brøckner kunne imidlertid ikke sørge for mad, så drengene spiste derfor hos Fru Byriel Christensen, som også havde en lille forretning kaldet Mexico. Da fru Christensen selv var en lidt spøjs dame, blev hun også kaldt Mexico. Blandt skolekammeraterne var der mange fra oplandets større gårde. Harald og Carl møder bl. a. brødrene Peter og Harald Helles fra Sofiekloster ved Assentoft. Harald kom til at knytte et livslangt, nært venskab med Peter Helles, som i en lang årrække var forpagter på Sostrup. Blandt pigerne i skolen skal nævnes Martha Brøckner, gift Walther, og Karen Vibeke Manza, kaldet ”Bisse”; begge var velbegavede, selvsikre og med udstråling. De sagdes at være blandt de få, der kunne sætte den ligeledes selvsikre Harald til vægs.

I sommeren 1915 forlader Harald Latinskolen i Randers med Præliminæreksamen. Det svarer ca. til vore dages HF eksamen. Det er nok typisk for tænkningen blandt landmænd dengang, at en studen- tereksamen havde man kun brug for, hvis man ville studere ved universitetet. Præliminæreksamen gav dengang både adgang til agronomstudiet og dyrlægestudiet, og det kan nemt være, at fader Niels havde forestillet sig, at en af drengene skulle leve hans barndomsambition ud og blive dyrlæge. Men det var der nu ingen af dem der havde lyst til; de havde vist begge ”en godsejer i maven” Jeg spurgte engang Harald, om ikke det var en fejl, at han ikke havde fået en højere uddannelse. Hertil svarede han, at en højere uddannelse bare ville have begrænset ham. Jeg forfulgte ikke det emne, men tænkte nok ved mig selv, at det måske kunne have skærpet hans bevidsthed om, hvad der var fakta og hvad der var legende, og måske lært ham lidt ydmyghed overfor alt det, man/vi ikke ved. Det var karakteristisk for ham, at når der var noget han gerne ville, kunne virkelighed og ønsketænkning flyde noget sammen.

 

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

 

ForegaaendeForældre, familie og barndomsår

Videreuddannelse Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30