Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

 

HARALD MARK - Liv og virke 1899 – 1971

Bomærke

I forbindelse med sit ægteskab med Gerda Selchau, blev Harald opmærksom på, at familien Selchau, der er en borgerlig slægt som er indvandret fra Schlesien, førte et familievåben eller bomærke. Dette bevirkede, at Harald blev inspireret til at få lavet et våbenmærke eller bomærke for sig selv, eller for familien Mark, selvom der ikke havde været en tradition herfor i familien.

BomærkeDet Selchauske våben er et 3 felts skjold med farven rød og metallet sølv. Felterne rummer et korslagt neg, en sparre samt en korslagt kanon og sabel. Mærket synes ikke registreret nogen steder. Haralds våben, eller det Markske, er ligeledes et 3 felts skjold med farven blå og metallet guld. Felterne rummer en le, nogle korslagte stave samt et gevær overkors med en kårde. Ej heller dette våben eller bomærke er registreret. Selchau-Mark alliancen blev fremstillet som de 2 våben ved siden af hinanden med en fælles trallehjelm over, med fælles hjelmklæde og en trane som hjelm-mærke. Våbenmærkerne brugte Harald på brevpapir, ex-libris mærker, samt på siden af sine biler.

Bilerne var altid tofarvede i gult og grønt, og med våbenmærkerne på dørene. Harald må have haft den opfattelse, at Selchau slægten var adelig, i hvert fald omtales sønnen Niels Aage med familie- navnet von Selchau-Mark, og Niels-Aage fik som skoledreng besked på, at han skulle præsentere sig som: Niels-Aage von Selchau-Mark til Kollerup og Svallinggaard. Den fik ikke for lidt, som man ville sige i dag.

INDHOLD
(læs som samlet PDF fil)

Forord
Forældre, familie og barndomsår
Skolegang
Videreuddannelse
Ægteskab
Kriseår. Indtog på Kollerup
Krigsfrivillig
Tvisten om arven efter Niels Mark
Kollerup Lerværk A/S
Formand for Tolvmandsforening
Jyske sukkerroedyrkere
Niels Aage
Turen til Afrika
Safari mod syd
Safari ind i Congo
Rie
Dagligliv på Kollerup
Sheila og Niels Aage vender hjem
Rejse til Mellemøsten
Bomærke
Titler
Haralds sidste år
Hans Gadebergs erindringer
Efterskrift
Skriftprøve

 

ForegaaendeRejse til Mellemøsten

Titler Næste afsnit

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30