Svallinggaard_top_left
Svallinggaard_top_right

 

 

space180 

GENERATIONSSKIFTE

Ved årsskiftet 2008/9 har Asta og Jørgen Mark overdraget Svallinggaard samt jorden til Blegvadgaard til deres datter og svigersøn: Eva Christina og Niels Jørgen Mark. De nye ejere bor for tiden i Roskilde, hvor Eva arbejder som social- og sundheds assistent på Roskilde sygehus og Niels Jørgen, som er civilingeniør, har et job som rådgivende ingeniør med speciale i logistik.

Det er planlagt, at de nye ejere flytter til Svallinggaard i løbet af 2. halvår 2009. Asta og Jørgen Mark flytter i samme anledning til Blegvadgaard, hvor bygningsparcellen samt 3,2 ha skov og eng er udskilt sammen med bygningerne. Der forestår i årets løb en ombygning af stuehuset på Blegvadgaard. Ombygningen forventes afsluttet i August 2009.

Jorde og avlsbygninger på Svallinggaard og Blegvad er allerede bortforpagtede, og den nye generation har ingen umiddelbare planer om at overtage driften selv, så disse aftaler vil fortsætte.

Med dette generationsskifte rykker således 4. generation af familien Mark ind på Svallinggaard, hvor man i Oktober 1906 kunne fejre 100 års jubilæum for familien Mark på gården.

Eva Christina Mark med børnene Joephine og Catharina

Eva Christina Mark med børnene Joephine og Catharina

     

 

Svallinggaard v. Jørgen Mark  •  Blegvadbrovej 3 Asferg,  890 Fårup • j.mark@svallinggaard.dk  • 86 44 30 11 •  22 37 33 30